• L’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de l’educació i de la formació es pot considerar, ara com ara, un imperatiu, tenint en compte l’estat de desenvolupament en què es troben i l’elevat nivell de tecnificació de la nostra societat.

  L’EBAP, conscient d’aquesta realitat i atenent els objectius de qualitat de la formació, de professionalització del personal i de millora dels serveis que presta, vol fer una passa més en la utilització de les noves tecnologies.

  Ateses les circumstàncies econòmiques actuals i la necessitat de fer un ús racional dels recursos, l’EBAP ha decidit facilitar la documentació de tots els cursos presencials a través d’un repositori de material ubicat en aquest mateix entorn de formació virtual. Per tant, tota la documentació del curs en el qual heu estat admès o admesa es pot consultar i descarregar mitjançant aquesta pàgina web.

  En qualsevol cas, recordau que teniu l'adreça enlinia@ebap.caib.es per exposar qualsevol dubte o comunicar qualsevol problema d'accés que tingueu.

  Esperam que aquesta nova manera d’organitzar els cursos us resulti còmoda i pràctica.

  Cursos presencials, recordau que heu d'entrar com a visitant

  Cursos en línia i semipresencials

Omet notícies del lloc

Notícies del lloc

(Encara no s'han enviat notícies)

Omet Preguntes freqüentsOmet Plans formació EBAP

Plans formació EBAP

Codi QR Plans Formació EBAP
Omet Contacte

Contacte

Formulari de contacte
Contacte
Codi QR Correu electrònic