Aquesta comunitat vol ser un punt de trobada per al personal gestor dels fons provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La planificació, coordinació i gestió d'aquests fons, concretament, de l'MRR, comporta el coneixement i aplicació d'un nou marc normatiu complex. Aquest fet, juntament amb els breus terminis d'execució, fa aconsellable establir un canal de comunicació àgil i eficaç, que permeti el plantejament de solucions comunes i la posada en comú de les novetats que es vagin publicant.

Aquesta comunitat es dinamitzarà des de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, però l'aportació dels gestors és clau per a abordar aquelles problemàtiques transversals i compartir les pautes que es van donant des dels Ministeris respectius.

Sessions ZOOM per a personal tècnic de l'EBAP

Aquesta comunitat col·laborativa vol ser un punt de trobada pels desenvolupadors informàtics de la CAIB que fan servir les eines corporatives d'administració electrònica. Aquí disposaran de fòrums de debat, documentació i diversos recursos per tal de resoldre dubtes i ajudar-se mútuament.

Inicialment la comunitat es centra en el desenvolupament de tràmits telemàtics mitjançant SISTRA, si bé progressivament anirà afegint la resta d'eines d'Administració Electrònica.

Espai de treball EBAP