Compartim recursos externs

Política de galetes «cookies»

En aquesta zona trobareu recursos externs d’altres institucions ubicats, de forma no exhaustiva, segons les àrees de formació de l’EBAP. Important: per qualsevol consulta o gestió respecte d’aquests cursos, us heu d’adreçar a l’entitat organitzadora.

Si voleu compartir qualsevol altre recurs susceptible de ser afegit a aquest espai, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Gràcies!

Àrea juridicoadministrativa

UNED abierta

Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP)

Àrea economicopressupostària

Blog Contratación Publica de Guillermo Yáñez. Comunidad de Pràctica

Àrea de gestió de l’organització i innovació

Coursera. Universitat Autònoma de Barcelona

Coursera. Pontificia Universidad Católica de Chile

EDX. Inter-American Development Bank

EDX. Universitat Politècnica de València

EDX. Universitat Politècnica de València

Àrea de tecnologies de la informació i la comunicació

EDX. Universitat Politècnica de València

EDX. Universitat Politècnica de València

EDX. Universitat Politècnica de València

EDX. Universitat Politècnica de València

Coursera. Tecnológico de Monterrey

EDX. Universitat Politècnica de València

Àrea de comunicació i habilitats personals

Escuela de Formación e Innovación Administración Pública. Región de Murcia

UNED abierta. COMA

Àrea de llengües estrangeres

Coursera. Universidad Duke

Recursos per a la formació sectorial

Coursera. Universitat Autònoma de Barcelona

EDX. Universidad Galileo X

EDX. Universitat Politècnica de València

EDX. Universitat Politècnica de València

UNED abierta

 

Àrea de formació directiva

Coursera. IESE Business School

EDX. Universitat Politècnica de València