Formació oberta

Política de galetes «cookies»

IMPORTANT: Per accedir necessitau l'usuari ENOBERT i la contrasenya ENOBERT

L’espai Formació Oberta ofereix recursos i eines que fan possible l’aprenentatge autònom de les persones i transmet la responsabilitat en el disseny propi de l’itinerari formatiu. Aquest programa permet actualitzar coneixements amb l’aprenentatge autònom, disposar d’un recurs per a la consulta o interactuar amb el coneixement de manera flexible.

Autoaprenentatge

MATCAT

Utilització de la plataforma Moodle