FS22 ES0092 185 186 187 188 FINALITZAT (visible fins 04/01/2023)

 FG22 JA0062 232 233 234 235 FINALITZAT (Visible fins al 16/12/22)

 FS22 ES0111 278 279 280 281 FINALITZAT (Visible fins al 23/12/22)

  FG22 JA0018 218 220 221 222 FINALITZAT (Visible fins al 7 de desembre)
Els continguts d'aquest curs han estat cedits per l'Institut Andalús d'Administració Pública (IAAP), amb la finalitat exclusiva de formar el personal al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No es pot comercialitzar ni utilitzar per altres finalitats.

S'informa que el material didàctic és en llengua castellana.

PRL CBPL43 FPR0001 3 Prevenció de riscs laborals per a policies locals

PRL CBPL43 FPR0001 2 Prevenció de riscs laborals per a policies locals

 FS22 ES0123 270 FINALITZAT (Visible fins al 15/12/22)

Fletxa SOIB22 ES0005 16 17 18 FINALITZAT (visible fins 11/12/22)

Fletxa SOIB22 EP0008 26 27 28 FINALITZAT (Visible fins 10/12/22)

PRL CBPL43 FPR0001 1 Prevenció de riscs laborals per a policies locals FINALITZAT

 FG22 EP0005 200 201 202 203 FINALITZAT (Visible fins 15/12/22)

Fletxa DIR22 FD0007 30 FINALITZAT (visible fins 17/12/22)

Fletxa BMB22 CB0001 1 Curs bàsic de bombers (4a. edició 2022)